Geschiedenis


Fotogroep ’t Statiefje is in 1973 als afdeling fotografie opgericht onder de vlag van de SSVR (Spoorweg Sport- en ontspanningsvereniging Roosendaal).
Aanvankelijk was de afdeling alleen toegankelijk voor spoorwegpersoneel en hun huisgenoten.

Al snel nam het aantal spoorwegmedewerkers dat lid was af, waardoor er ook buiten het personeel leden aangetrokken werden.
Omdat er op den duur helemaal geen spoorwegpersoneel meer lid was van de vereniging, werden in 2006 de banden met SSVR in goed overleg verbroken en werd er onderdak gevonden in buurthuis De Wieken.

Vanwege het faillissement van buurthuis de Wieken eind 2011, was de vereniging nog korte tijd gevestigd in de muziekschool en daarna jarenlang in de foto studio van Arend van den Heuvel boven de Pearle winkel, om uiteindelijk terecht te komen in Cultuurhuis Bovendonk, waar ’t Statiefje tot op heden is gevestigd en hopelijk nog vele jaren kan blijven.

De vereniging bestaat momenteel uit 32 enthousiaste vrijetijdsfotografen, die wekelijks op de donderdagavond in het Cultuurhuis bij elkaar komen.

Er wordt daarbij gestreefd naar het opzoeken van verbindingen, elkaar helpen om de kennis van de fotografie en digitale technieken te verbreden, maar natuurlijk vooral om op een leuke manier met fotografie bezig te kunnen zijn.

Jaarlijks wordt er een divers programma opgesteld. O.a. fotobesprekingen (diverse thema’s), workshops, lezingen, praktijkavonden voor bijvoorbeeld table-top, macro en studio fotografie, excursies naar plaatsen voor o.a. natuur-, architectuur- of straatfotografie.
Alle aspecten van de fotografie worden hiermee wel een keer ‘belicht’.